Hiện gia đình tôi đang có giao dịch liên quan đến đất đai nên cần một số giấy tờ liên quan.Khi tôi đến phòng công chứng thì được hướng dẫn xin giấy xác nhận nhân khẩu tại thời điểm cấp sổ đỏ của công an quận.