Hôm nay: 03.07.22 22:52

Tìm thấy 2 mục

Xác nhận nhân khẩu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đâu?

Hiện gia đình tôi đang có giao dịch liên quan đến đất đai nên cần một số giấy tờ liên quan.Khi tôi đến phòng công chứng thì được hướng dẫn xin giấy xác nhận nhân khẩu tại thời điểm cấp sổ đỏ của công an quận.Tới công ạn quận xin giấy xác nhận thì tôi lại được hướng dẫn về #UBND phường vì đây là nơi cung cấp hồ sơ ban đầu về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục liên quan? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hiện nay, để xác định chủ sử dụng/sở hữu tài sản chung của hộ gia đình, tổ chức công chứng, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất... thường dựa vào sổ hộ khẩu gia đình (Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân - Khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú).

Nhưng nhiều trường hợp không thể dùng sổ hộ khẩu để xác định được (do gia đình đã đổi sổ hộ khẩu mới, cấp lại...) nên phải thay thế bằng văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Trên thực tế, hộ gia đình có thể xin xác nhận tại:

1. Công an huyện, quận, thị xã hoặc công an xã, thị trấn theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú. 

2. Ủy ban nhân dân xã 
Quy định về việc nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Luật Đất đai 2003 cũng như Luật Đất đai 2013 vừa ban hành đều có quy định về trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể như sau:
- Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 Luật Đất đai năm 2003: “trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất”

- Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai quy định về việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai có đoạn: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.”

Như vậy, nếu trước đây, gia đình bạn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân xã thì Ủy ban nhân dân xã vẫn còn lưu hồ sơ ban đầu về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể làm đơn xác nhận tại Ủy ban nhân dân xã với nội dung: xác nhận các thành viên trong hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (căn cứ theo hồ sơ gốc còn lưu tại xã).

Vậy, bạn có thể đối chiếu xem gia đình mình thuộc trường hợp nào thì xin xác nhận nhân khẩu tại đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định.


by Lão Luật
on 03.10.15 13:28
 
Search in: Luật đất đai
Chủ đề: Xác nhận nhân khẩu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đâu?
Trả lời: 0
Xem: 776

Điều kiện lựa chọn dự án theo hình thức đối tác công tư

Các dự án được lựa chọn để thực hiện theo hình thức công đối tác công tư phải đáp ứng được các điều kiện theo Nghị định về đầu tư theo đối tác công tư vừa được Chính phủ ban hành và có khả năng thu hồi vốn từ hoạt động kinh doanh.


Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015 quy định cụ thể về 5 điều kiện lựa chọn dự án theo hình thức đối tác công tư. Đây là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.
Theo đó, dự án phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với lĩnh vực đầu tư theo quy định.
Dự án có khả năng thu hút và tiếp nhận nguồn vốn thương mại, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nhà đầu tư và khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên tục, ổn định, đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Điều kiện đáng lưu ý khác là dự án phải có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, trừ dự án đầu tư theo hợp đồng O&M và dự án công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.


Topics tagged under ubnd on Diễn đàn luật sư Việt Nam Du-an-cong-tu
Hình minh họa.

Dự án chưa có trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương phải được Bộ, ngành, #UBND cấp tỉnh xem xét bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Dự án đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên có khả năng thu hồi vốn từ hoạt động kinh doanh được ưu tiên lựa chọn.
Nghị định cũng quy định cụ thể vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu được xác định theo nguyên tắc lũy tiến từng phần. Cụ thể, đối với phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 15% của phần vốn này; đối với phần vốn trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10% của phần vốn này.
Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án không tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu.
Dự án khác do nhà đầu tư thực hiện để thu hồi vốn đã đầu tư vào công trình dự án BT phải đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu (nếu có) theo quy định của pháp #luật.
Nguồn: #doisongphapluat.com
by Lão Luật
on 03.10.15 7:09
 
Search in: Chính sách mới
Chủ đề: Điều kiện lựa chọn dự án theo hình thức đối tác công tư
Trả lời: 1
Xem: 754

Về Đầu Trang

Chuyển đến