#1

07.11.16 16:01

nguyenquocbao

nguyenquocbao

Dân đen
012136368500
Dân đen
Tên thương mại và tên doanh nghiệp trên thực tế thường bị đánh đồng với nhau. Tuy vậy, dưới góc độ pháp lý, tên thương mại và tên doanh nghiệp là hoàn toàn độc lập với nhau.

Dưới góc độ xã hội, tên doanh nghiệp và tên thương mại có thể được hiểu giống nhau. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, tên doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp 2014 còn tên thương mại lại là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và được bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ[1].

Tên doanh nghiệp bao gồm 2 thành phần: loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên doanh nghiệp không được đặt một cách tự do theo ý chí của chủ doanh nghiệp mà nó bị ràng buộc bởi những vấn đề hạn chế trong việc đặt tên theo quy định của Luật Doanh nghiệp[2]. Tên doanh nghiệp được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù tên doanh nghiệp không phải là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tên doanh nghiệp không có khả năng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trên thực tế, việc tên doanh nghiệp xâm phạm các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý[3] không phải là một việc quá xa lạ.

Tên thương mại theo luật sở hữu trí tuệ[4] là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng khu vực và lĩnh vực kinh doanh. Như vậy để một tên thương mại được bảo hộ dưới dạng quyền sở hữu trí tuệ thì tên thương mại đó phải đáp ứng 3 điều kiện là có khả năng phân biệt với chủ thể kinh doanh khác trong cùng khu vực và lĩnh vực kinh doanh. Nói cách khác, tên thương mại đó không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với các tên thương mại, nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ.

Tên thương mại, khác với tên doanh nghiệp, không chỉ là tên gọi của tổ chức mà có thể đó là tên gọi của cá nhân. Tên thương mại không nhất thiết phải được ghi vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, mà nó chỉ cần có khả năng phân biệt được với các chủ thể kinh doanh khác khi thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Đơn giản hơn, nếu như tên doanh nghiệp là tên gọi pháp lý được thể hiện thông qua giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì tên thương mại lại là tên thường được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Chính vì lẽ đó, tên doanh nghiệp có thể trùng hoặc không trùng tên thương mại.

Nguồn: https://kienthucluathoc.wordpress.com/2016/10/12/ten-thuong-mai-va-ten-doanh-nghiep-tuong-dong-hay-khac-biet/

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật