Hiện tại gia đình tôi có mở một shop nhỏ kinh doanh quần áo. Không biết thủ tục đăng ký kinh doanh và các khoản thuế phải nộp trong trường hợp này của gia đình tôi là gì.