Tôi công tác tại công ty được 8 năm, loại hợp đồng không xác định thời hạn, đến 20/02/2009 tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty (được sự thỏa thuận của hai bên, giám đốc nhất trí cho chấm dứt hợp đồng).