Tôi muốn hỏi thế nào là đánh bạc, và đánh bạc trong trường hợp nào thì bị xử lý hình sự, trường hợp nào thì bị xử phạt hành chính? (Lâm - NA)