Chào báo Đời sống và Pháp luật, mong báo giúp tôi tư vấn việc như sau. Tôi quen và yêu một người con trai. Tôi giúp họ vay 30 triệu. Giờ tôi đòi mà họ không đưa, khi cho mượn tiền tôi lại không viết giấy tờ gì.