Tôi muốn thay đổi màu sơn cho ô tô, như vậy tôi tự ý thay đổi màu xe liệu có bị xử phạt?