Tôi có cho 1 người vay 40 triệu có giấy tờ vay do 2 bên thỏa thuận,nhưng sau khi vay tiền người này trốn không trả cho tôi,và tìm mọi cách trốn và cũng không chịu trả, đến bây giờ đã hơn 1 năm rồi mà người này vẫn trốn.