Em tôi hiện đang học lớp 7. Hôm trước đi học về có xích mích với bạn nó nên dẫn tới xô xát đánh nhau.  nhưng không có gây thương tích gì.