Thưa luật sư, Luật sư cho em được hỏi là: Hệ thống tòa án việt nam qua các bản hiến pháp đều được tổ chức theo cấp xét xử là đúng không ạ? và giúp em giải thích là vì sao?