#1

26.03.24 21:22

Luatthienbinh

Luatthienbinh

Dân đen
0869200998 https://www.facebook.com/Luatsuthienbinh https://luatthienbinh.com
Dân đen
Công ty TNHH 1 thành viên là gì? đặc điểm của loại hình này như thế nào và có những ưu điểm và nhược điểm nào, dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên có những ưu diểm nào cùng Luật Thiên Bình tìm hiểu nhé.Công ty TNHH 1 thành viên là gì?
Công ty TNHH một thành viên, được quy định tại Điều 74 của Luật Doanh nghiệp 2020, là một loại hình doanh nghiệp mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu của công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp. Công ty có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn.
Điều 74. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật doanh nghiệp 2020.
Loại hình công ty TNHH 1 thành viên phổ biến cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp gia đình, nơi chủ sở hữu muốn giữ quyền kiểm soát độc lập đối với hoạt động kinh doanh.
 

->Tham khảo nguồn (bài viết đầy đủ) tại website Luật Thiên Bình: Công ty TNHH 1 thành viên là gì? đặc điểm và ưu nhược điểm

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật