#1

26.03.24 7:56

Luatthienbinh

Luatthienbinh

Dân đen
0869200998 https://www.facebook.com/Luatsuthienbinh https://luatthienbinh.com
Dân đen
Công ty TNHH 2 thành viên là gì? Đặc điểm như thế nào? Ưu và nhược điểm của loại hình công ty TNHH 2 thành viên gồm những gì? Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên Luật Thiên Bình có những ưu điểm gì? cùng Luật Thiên Bình tìm hiểu nhé!
Công ty TNHH 2 thành viên là gì?
Công ty TNHH 2 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, số lượng thành viên từ 2 đến 50 người, được phát hành trái phiếu. Thành viên trong công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân, thành viên công ty TNHH 2 thành viên chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi số vốn đã góp thành lập.
Công ty TNHH hai thành viên được quy định tại điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
Điều 46. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh nghiệp 2020.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.
Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên
Số lượng thành viên
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập với tối thiểu 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên.
Vốn điều lệ
Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi đăng ký thành lập là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.
Vốn điều lệ có thể là tiền mặt, ngoại tệ chuyển đổi, vàng và các tài sản khác quy định tại Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020
Tư cách pháp nhân
Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
->Tham khảo nguồn (bài viết đầy đủ) tại website Luật Thiên Bình: Công ty TNHH 2 thành viên là gì? Ưu và nhược điểm

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật