Những vị trí lãnh đạo không dành cho típ người rụt rè. Để đến đó bạn phải hành động.