#1

23.06.21 21:41

Bravolaw

Bravolaw

Cử nhân luật
0168990375
Cử nhân luật
Hiện nay lĩnh lực kinh doanh đấu giá tài sản đang trở nên HOT hơn bao giờ thế. Hãy theo dõi bài viết hướng dẫn thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản của Bravolaw để có thể thuận lời trong quá trình thực hiện nhé.

Thứ nhất, doanh nghiệp đấu giá tài sản được phép thành lập và hoạt động dưới hình thức nào?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 23, Luật đấu giá tài sản 2016 quy định
“1. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”
Như vậy, quý khách chỉ có thể đăng ký thành lập công ty đấu giá dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hơp danh theo quy định.

  • Doanh nghiệp đấu giá tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

  • Công ty đấu giá hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (được gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn:
– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
– Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Doanh nghiệp đấu giá tư nhân do một một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình nên doanh nghiệp có thể tự quản lý, tự chủ việc hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chỉ do một cá nhân làm chủ sẽ hạn chế về việc huy động vốn trong doanh nghiệp. Công ty đấu giá hợp danh phải có ít nhất hai thành viện hợp danh làm chủ sở hữu, ngoài ra công ty còn có thể có thêm thành viên góp vốn nên việc huy động vốn rất dễ dàng, việc chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty cũng nằm trong phạm vi số vốn đã góp đối với các thành viên góp vốn. Chính vì vậy công ty đấu giá hợp danh khó quản lý hơn doanh nghiệp đấu giá tư nhân và việc thống nhất, quyết định ý kiến giữa các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Thứ hai, khi đặt tên doanh nghiệp đấu giá tài sản cần  chú ý những vấn đề gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 23, Luật đấu giá tài sản 2016 thì:
– Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, không được trùng tên với các doanh nghiệp tư nhân có trước, thương hiệu nổi tiếng và phải bao gồm cụm từ “ doanh nghiệp đấu giá tư nhân”.
– Tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, không được trùng tên với các công ty hợp danh có trước, thương hiệu nổi tiếng và phải bao gồm cụm từ “công ty đấu giá hợp danh”.

Thứ ba, điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản là gì?

Qúy khách muốn đăng ký hoạt động đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 23 Luật đấu giá tài sản 2016 là:
– Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp;
– Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;
– Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.
Chú ý: Đấu giá viên bao gồm các tiêu chuẩn sau:
– Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
– Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật Đấu giá tài sản 2016 , trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật Đấu giá tài sản 2016;
– Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Thứ tư, thẩm quyền và trình tự cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản là gì?

Cơ quan cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản: Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đặt trụ sở .
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Bravolaw về vấn đề thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Nếu quý khách còn vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ theo số 1900.6296 để được giải đáp chi tiết

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật