Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký công ty TNHH hai thành viên bao gồm: