#1

21.05.21 22:50

Bravolaw

Bravolaw

Cử nhân luật
0168990375
Cử nhân luật

Để giúp các doanh nghiệp nắm rõ các quy định, thủ tục khi đăng kí bổ sung ngành nghề kinh doanh, Bravolaw xin chia sẻ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty để giúp các bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi đăng kí thủ tục qua bài viết dưới đây.


Trình tự, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty
Để tiến hành Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lên danh sách những ngành nghề kinh doanh công ty dự định đăng ký bổ sung và tra cứu xem đó có phải là những ngành nghề cấm, có điều kiện…hay không?

Bước 2: Soạn hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan đăng ký

Bước 4: Nhận giấy xác nhận đã đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan đăng ký

Lưu ý: Theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh sẽ không được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi khách hàng tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp, chỉ khi nào doanh nghiệp tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiêp.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

– Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

– Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty bao gồm hồ sơ gì?
– Thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty gồm những nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty phải có vốn pháp định thì có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (kinh doanh bất động sản, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, kinh doanh bán hàng đa cấp, kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, kinh doanh ngân hàng, tài chính…).

– Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp (Kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn thuế, kế toán, tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn pháp lý, kinh doanh dược phẩm, đại lý thuốc …).

– Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật