#1

24.06.19 9:50

ngheanktv

ngheanktv

Cử nhân luật
0975625917 https://www.facebook.com/transynghuyen.hht
Cử nhân luật
Báo cáo kiểm toán độc lập có ý nghĩa lớn đối với những người quản lý cấp cao của đơn vị; có thể là các cổ đông hiện hữu, các nhà đầu tư đang xem xét có nên đầu tư vào đơn vị hay không; các tổ chức, cá nhân đang hoặc sẽ cho vay vốn; các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan… Bất kỳ ai cần đến một tiếng nói trung thực, khách quan về báo cáo tài chính mà mình đang quan tâm thì đều cần đến báo cáo kiểm toán độc lập. Nếu quý vị còn chưa hiểu về mục đích của kiểm toán thì hãy tham khảo bài viết của công ty Kiểm toán Thái Dương cũng như tìm hiểu dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An.

Tham khảo thêm: Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An
Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An Xd2 
Báo cáo kiểm toán nhiều khi chỉ trọn vẹn trong một trang A4 và không có số liệu nào trong đó nhưng nó cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người đọc. Khi đọc báo cáo kiểm toán độc lập, người đọc sẽ biết được: phạm vi kiểm toán là đến đâu; ai là người chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính; trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập của công ty kiểm toán là gì; ý kiến của kiểm toán viên của doanh nghiệp kiểm toán đối với báo cáo tài chính được đính kèm là như thế nào.

Nếu một đơn vị nào đó chỉ công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán mà không công bố các trang Báo cáo kiểm toán có chữ ký, đóng dấu của kiểm toán viên và Công ty kiểm toán độc lập thì bạn nên nghĩ ngay liệu có uẩn khúc gì không trong việc không công bố đầy đủ thông tin như vậy. Và nếu bạn đọc được một Báo cáo kiểm toán độc lập nói rằng báo cáo tài chính đính kèm không trung thực, không hợp lý hoặc kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến thì bạn không nên mất thời gian để đọc báo cáo tài chính đính kèm đó nữa, trừ khi bạn có đủ trình độ chuyên sâu và có các dữ liệu bổ sung để tiếp tục sàng lọc các thông tin trên báo cáo tài chính

Mục đích của Kiểm toán độc lập: Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá trị của báo cáo kiểm toán là:

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

2. Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

3. Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

4. Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:

a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

b) Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

Cùng với việc đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kiểm toán còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị. Những ý kiến đóng góp này của kiểm toán viên có thể được trình bày trực tiếp đối với các cán bộ liên quan của đơn vị được kiểm toán hoặc viết dưới dạng thư quản lý gửi Ban giám đốc hoặc Hội đồng quản trị của đơn vị được quản lý.

Đây là lợi ích bổ sung nhưng không kém phần quan trọng trong hoạt động kiểm toán và có ý nghĩa trực tiếp đối với đơn vị được kiểm toán. Tuỳ theo từng giai đoạn phát triển kinh tế, vấn đề nhận thức về kiểm toán và của đối tượng tham gia kiểm toán mà nội dung này được đánh giá nhìn nhận khác nhau.

Tham khảo thêm: Kiểm toán xây dựng tại Vinh

Công ty kiểm toán Thái Dương xin được cung cấp các dịch vụ như:

a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán hoạt động, dịch vụ kiểm toán tuân thủ, dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác;

b) Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.

c) Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế;

d) Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp;

e) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức;

f) Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

g) Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh;

h) Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

i) Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán vui lòng liên hệ với Công ty kiểm toán Thái Dương qua số điện thoại:0978.315.618 hoặc 0904.889.477. Dịch vụ kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán Thái Dương sẽ  giúp quý vị hoàn thành báo cáo cũng như tránh được những rủi ro không mong muốn trong đối với doanh nghiệp của mình.

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHUYÊN NGHIỆP TẠI VINH, NGHỆ AN, HÀ TĨNH, THANH HÓA, QUẢNG BÌNH - CÔNG TY KIỂM TOÁN THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 7, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0978.315.618 - 0904.889.477

Email: dichvukiemtoanchuyennghiep@gmail.com

Web: http://dichvukiemtoandoclap.net/

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật