#1

18.11.17 10:05

huutan333

huutan333

Dân đen
01658187568
Dân đen
Khách hàng là người đã và đang có nhu cầu về lĩnh vực kinh doanh ngành đầu tư góp vốn mua cổ phần, phần vốn tại doanh nghiệp Việt Nam, và nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ tại thị trường này. Bạn có thể tìm hiểu những gì về quy trình đăng ký làm thủ tục góp vốn của người nước ngoài tại đây và cùng cùng chúng tôi nắm bắt thông tin.

Trình tự thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài:

Thứ nhất 1 người nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ.
 Khách hàng là nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức được Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư nộp giải quyết kết quả thủ tục hành chính của thủ tục mua cổ phần, phần vốn của nhà đầu tư được nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và được hẹn trả kết quả cho nhà đầu tư.
Tại sở kế hoạch và đầu tư viết tắc KH&ĐT thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả Giấy tiếp nhận hẹn cho cá nhân và tổ chức về việc trả kết quả.
Thứ 2: Giải quyết hồ sơ:
-Thụ lý hồ sơ của nhà đầu tư về thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn của người đầu tư nước ngoài.
- Xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bộ quản lý ngành thông qua việc gửi hồ sơ.
- Giải quyết hồ sơ trình lên lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hoàn tất và được thông báo bổ sung hồ sơ và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư.
thứ 3: Trả kết quả Đăng ký thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
- Kết quả của cá nhân hay tổ chức nhà đầu tư được giải quyết nhận kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả.
 Nhà kinh doanh trên ngành nghề đầu tư thông thái luôn tuân thủ luật đầu tư của pháp luật đưa ra và hoàn thiện, chính vì thế học sẽ phát triển tốt đa nhất về lính vực đầu tư về vốn, mua cổ phần và phần vốn tại doanh nghiệp Việt Nam để phát triển hơn khách hàng đầu tư nên tìm hiểu thêm về thục tục xin giấy phép lao động tại đây http://www.luatducchanh.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-lao-dong/ để giúp cá nhân lao động tại công ty ổn định hòa nhập theo đúng tiến độ hoạt động của Công Ty tránh việc tổn thất thời gian và kinh phí của nhà đầu từ và cơ hội việc làm của người lao động.
 Đối với người lao động hay nhà đầu tư và công dân muốn ổn định và sinh sống cho công việc phát triển hơn khách hàng thường tìm đến những hãng luật sư uy tín để tìm hiểu về các dịch vụ làm thủ tục nhập tịch cho người việt kiều tại đây http://www.luatducchanh.vn/dich-vu-xac-nhan-co-quoc-tich-viet-nam/ giúp khách hàng thởi mái và nắm bắt được nhiều thông tin cần thiết trang bị vốn sống của chính mình.
 Lời khuyên của các chuyên gia về luật nếu bạn gặp thắc mắc về những thủ tục pháp lý như luật đầu tư hay cư cú thường trú cả về xin giấp phép lao động bạn nên tìm đến cơ quan nhà nước giúp đỡ hỗ trợ và tại các hãng luật sư uy tín tại địa phương bạn đang sinh sống hoặc các hãng luật sư uy tín trên toàn cả nước, tại đây học nắm vững khối kiến thức cùng trình độ chuyên môn về luật rất tốt.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật