#1

07.07.17 19:08

hcmlawfirm

hcmlawfirm

Dân đen
01886797613 https://www.facebook.com/www.facebook.com/tphcmlawfirm
Dân đen
[size=32]Sau đăng ký kinh doanh cần làm gì?[/size]
Khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh) doanh nghiệp phải thực hiện nhất thống các việc làm theo quy chế của pháp lý, như làm con dấu, đăng bố cáo thành lập, lập sổ thành viên (cổ đông), in hóa đơn, kê khai thuế ban đầu… vô cùng doanh nghiệp còn bỡ ngỡ không biết làm gì, thứ tự thế nào. Bài viết dưới đây lưu tâm 16 việc cần làm sau khi nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp.
Chúng mình đã giới thiệu “Các bước hoàn thành doanh nghiệp” và “Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói
Trong bài dưới chúng tớ đặc biệt lưu tâm những việc cần làm sau khi đăng ký doanh nghiệp.

Khi nhận được Giấy chứng thực đăng ký khởi nghiệp (Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh) công ty phải thực hiện nhất quán các công việc theo phép tắc của pháp lý, như làm con dấu, đăng bố cáo khai trương, lập sổ thành viên (cổ đông), in hóa đơn, kê khai thuế ban đầu… dồi dào công ty còn ngỡ ngàng không biết làm gì, thứ tự thế nào. Bài viết dưới cái này lưu ý 16 việc cần làm sau khi nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp.
1. kiểm duyệt nội dung Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp (Giấy Phép kinh doanh). Khi phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sai lệch (chưa chính xác) so với lý lịch đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đính chính nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Lưu ý: doanh nghiệp không được tự ý cạo, sửa, viết thêm, … làm thay đổi nội dung Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp vì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Khắc dấu:
Trước ngày 15/07/2015 để khắc dấu công ty cần liên hệ với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội thuộc Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được chỉ giáo chi tiết.
Sau ngày này, theo Luật doanh nghiệp 2014, việc thủ tục khắc dấu được dễ dàng hóa, doanh nghiệp được chủ động khắc dấu tại đơn vị có thẩm quyền.

3. Trong thời kỳ 30 ngày, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký luân chuyển nội dung đăng ký doanh nghiệp (thường được gọi là “thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh” hoặc “thay đổi đăng ký kinh doanh”), công ty phải đăng tải nội dung đăng ký công ty trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo một trong các phương thức:
- Thông báo trực diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở chương trình và đầu tư
- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia trên wbsite: dangkykinhdoanh.gov.vn.

4. doanh nghiệp liên lạc với Chi cục thuế vị trí DN đặt hội quán chính để Lập hồ nguyên khai thuế mới đầu và nộp thuế môn bài
5. Đặt in hóa đơn Giá trị gia tăng (hóa đơn VAT)
6. Treo bảng tại hội quán công ty 
7. Doanh nghiệp  phải thông báo việc đã góp đủ vốn cho Phòng đăng ký kinh doanh (không muộn hơn 15 ngày, kể từ ngày cam đoan góp vốn –
- Trường hợp vốn góp là tài sản phải đăng ký hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn cần thi hành thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sở hửu đất cho doanh nghiệp theo quy chế của luật pháp.
- Các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp hợp danh hoặc cổ đông brand cổ phần phải thực hành việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho doanh nghiệp như sau:
+ Đối với tài sản được đăng ký hoặc quyền sở hửu đất thì bên góp vốn phải làm chuyển quyền sở hữu tài sản đây hoặc quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tại cơ quan quốc gia có thẩm quyền.
+ Đối với tài sản mà phải không đăng ký quyền nắm giữ, thì việc góp vốn phải có giao nhận tài sản góp vốn dưới tình trạng biên bản.
+ Đối với cổ phần (phần vốn góp) bằng tài sản là ngoại hối không ràng buộc đổi thay, vàng được coi là chi trả xong chỉ khi quyền sở hữu đối với tài sản đó đã được chuyển sang doanh nghiệp.
- Đối với tài sản được chiếm hưu vào hoạt động đăng ký doanh nghiệp của công ty tư nhân không phải thực hành giấy tờ chuyển quyền sở hữu cho công ty.

8. Lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông, chứng thực góp vốn theo phép tắc của Luật doanh nghiệp và thông báo bằng văn bản cho cơ quan Đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày.
A. Lập sổ đăng ký thành viên (đối với thương hiêu TNHH)
Trong sổ đăng ký thành viên phái có các nội dung trọng yếu như sau:
- Tên, địa chỉ hội quán chính của công ty
- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, Giấy chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) đối với thành viên là cá biệt
- Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, ấn định hoàn thành hoặc Số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức
- Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên, thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn
- Chữ ký của thành viên (đối với cá nhân) hoặc của người đại diện theo luật pháp (đối với thành viên là tổ chức)
- Trực Tuyến, ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên
B. Lập sổ đăng ký cổ đông (đối với thương hiêu cổ phần)
- Tên, địa chỉ hội quán chính của thương hiêu
- Tổng Mạng cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; tổng Trực Tuyến cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp
- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) đối với cổ đông
- Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, quyết định thành lập hoặc Số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức
- khối lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần)

10. Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp
11. công ty phải nộp báo cáo tài chính mỗi năm tại Phòng thống kê quận (huyện) nơi doanh nghiệp có trụ sở chính
- Đối với doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp TNHH có vốn góp quốc gia thì nộp báo cáo tài chính hàng năm tại Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- hạn chót nộp: trong hạn cuối 30 ngày đối với công ty tư nhân và doanh nghiệp hợp danh; 90 ngày đối với công ty cổ phần và công ty TNHH kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm (theo mẫu của Bộ Tài chính).

12. Các tư liệu của doanh nghiệp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty theo nguyên tắc của Luật doanh nghiệp
13. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng khởi nghiệp thì phải gửi thông báo bằng văn bản về hạn cuối, thời điểm tạm ngừng hoặc nối tiếp bắt đầu kinh doanh cho cơ quan đăng ký  kinh doanh và cơ quan thuế trong thời hạn 15 trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
14. Trường hợp công ty biến chất nội dung đăng ký công ty thì phải thực hành thủ tục đăng ký biến chất nội dung đăng ký công ty trong thời kỳ 10 ngày làm việc, kể từ ngày công ty ấn định biến đổi các nội dung liên can.
15. cá biệt hoàn thành công ty tự kê khai hồ sơ đăng ký công ty (đăng ký kinh doanh) phải chịu chức trách trước luật pháp về tính không trái pháp luật, tất cả, không gian dối và chuẩn xác của các tin tức kê khai trong lí lịch đăng ký doanh nghiệp.

16. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp chịu chức trách về tính hợp lệ của lý lịch đăng ký công ty, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp diễn ra trước và sau đăng ký công ty.
Cơ quan đăng ký bắt đầu làm không giải quyết cạnh tranh giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá biệt khác trong quá trình công ty hành động.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn được quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật