#1

03.07.17 15:11

hcmlawfirm

hcmlawfirm

Dân đen
01886797613 https://www.facebook.com/www.facebook.com/tphcmlawfirm
Dân đen
Tư vấn đầu tư ngoại quốc tại Việt Nam là một thế mạnh của Hcmlawfirm. Chúng tớ đã và đang tham vấn, ủng hộ cho vô cùng đăng ký đầu tư nước ngoài, đến từ dồi dào quốc gia khác biệt trên thế giới, thực hiện đầu tư tại Việt Nam.
Với đội ngũ luật sư chuyên về tư vấn đầu tư và các cộng sự giàu kinh nghiệm, sự hiểu biết toàn diện và tất cả về pháp lý cũng như môi trường bắt đầu khởi nghiệp, đầu cơ ngoại quốc tại Việt Nam, Hcmlawfirm có thể mang lại cho tổ ấm đầu tư nước ngoài các quan điểm tham vấn hữu ích nhất trong mọi lĩnh vực liên can đến đầu tư ngoài nước.
cụ thể, Hcmlawfirm sẽ tham vấn và tương hỗ tổ ấm đầu tư quốc tế thực hiện những nội dung công việc sau:
tham vấn và trợ giúp pháp lý

 • tham vấn, phân tích, xếp loại tính không trái pháp luật, sự ăn khớp giữa yêu cầu của đăng ký đầu tư với các quy định luật pháp Việt Nam, cùng lúc đưa ra các cách thức khả quan để tư vấn đầu tư lựa chọn và quyết định;
 • tư vấn về khả năng đạt được chấp thuận đầu tư cho dự án cụ thể của nhà đầu cơ, những kìm hãm và điều kiện theo quy tắc của pháp lý, với những phân tích về sửa đổi ăn khớp để dự án được cơ quan Việt Nam phê duyệt;
 • tư vấn về hình thái thực hiện dự án đầu tư để đăng ký đầu tư  lựa chọn, như thực trạng brand, liên khu với đối tác nước ngoài, hợp đồng hợp sức bắt đầu kinh doanh, hình thức hợp đồng đầu tư gián tiếp (thông qua mua cổ phần của các brand đang hoạt động ở Việt Nam)...
 • tư vấn các hoàn cảnh biệt đãi đầu cơ, trình tự thực hiện giấy tờ về biệt đãi đầu tư;
 • tham vấn chọn lựa địa điểm thực hành dự án đầu cơ và bổ trợ các giấy tờ, thủ tục liên can đến danh thắng thực hiện dự án đầu tư;
 • Đại diện hoặc cùng tổ ấm đầu tư tham gia thương thảo, trao đổi với đối tác trong việc hợp sức đầu tư;
 • tư vấn cho đăng ký đầu tư về toàn phần các vấn đề pháp lý liên đới đến thuê đất, thuê văn phòng, tham vấn và đại diện cho đăng ký đầu tư  trước các cơ quan quốc gia Việt Nam và người sử dụng đất liên đới đến bồi thường và giải phóng mặt bằng;
 • tư vấn và phân tích các yêu cầu theo quy tắc và các tài liệu cần trang bị để xin cấp phép xây đắp dự án, giúp chuẩn bị tài liệu xin giấy phép xây dựng;
 • đem tới dịch vụ hậu thuẫn cho việc sửa soạn tư liệu, như dịch thuật, công chứng, chứng thực;
 • tư vấn và hưởng ứng thực hiện các thủ tục luật pháp khác liên can trong quá trình nhà đầu tư hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam.

Cấp chứng nhận đầu tư – nhà doanh nghiệp

 • tư vấn các tư liệu và giấy tờ không thể thiếu theo yêu cầu của luật pháp, hỗ trợ việc sửa soạn và soạn thảo các tài liệu không thể thiếu để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Đại diện và thay mặt tổ ấm đầu cơ trình lý lịch xin cấp phép và theo dõi quá trình giám định lý lịch dự án tại cơ quan quốc gia Việt Nam;
 • tham vấn, đại diện đăng ký đầu tư  trao đổi và trình diễn với cơ quan nhà nước Việt Nam về các vấn đề liên đới đến dự án để đạt được mức ưu đãi đầu tư cao nhất có khả năng cho dự án;
 • thu xếp để nhận được Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án;
 • tư vấn các tư liệu và thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật; ủng hộ việc chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu cần thiết để tổ ấm thành lập doanh nghiệp sau khi được cấp phép đầu tư;
 • Đại diện và thay mặt đăng ký đầu tư  trình lý lịch đăng ký công ty và theo đuổi tiến triển giám định hồ sơ tại cơ quan quốc gia có thẩm quyền Việt Nam;
 • xắp xếp để nhận được Giấy chứng thực đăng ký  doanh nghiệp;
 • tham vấn, bổ trợ nhà đầu cơ chuẩn bị, soạn thảo các tài liệu không thể thiếu và thay mặt nhà đầu tư thực hành các thủ tục đăng ký Dấu của doanh nghiệp khai trương tại Việt Nam;
 • tham vấn và hỗ trợ đăng ký đầu tư  thực hành giấy tờ thông báo công khai sáng tin công ty khai trương tại Việt Nam trên Cổng thông tin quốc gia

   Xem thêm:  http://hcmlawfirm.vn/service/tu-van-dau-tu-tphcm

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật