#1

08.03.17 9:56

avatar

sachviet

Dân luật
http://sachluat.com.vn/
Dân luật
[list=breadcrumb]
[*]Trang chủ
 
[*]Sách Đảng, Đoàn Thanh niên
[/list]DANH MỤC SẢN PHẨM

Mua bán rao vặt: Hướng dẫn thi hành Điều lệ đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và giải đáp một Huong-dan-thi-hanh-dieu-le-dang--cong-tac-xay-dung--chinh-don-dang-va-giai-dap-mot-so-tinh-huong-thuong-gap-danh-cho-bi-thu-chi-bo_s827

[size=20]SÁCH ĐẢNG, ĐOÀN THANH NIÊN


Hướng dẫn thi hành Điều lệ đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và giải đáp một số tình huống thường gặp dành cho bí thư chi bộ

Regular price[size=32]Giá: 270,000đ[/size]

Số lượng

[/size]
MUA NGAY
[size]


Share

[/size]

  • Currently 5.00/5


[size]

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)
[/size]

Hướng dẫn thi hành Điều lệ đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và giải đáp một số tình huống thường gặp dành cho bí thư chi bộ

Mua bán rao vặt: Hướng dẫn thi hành Điều lệ đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và giải đáp một Huong%20dan%20thi%20hanh%20dieu%20le%20dang

   Thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  đã được ban hành nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh như : Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
 Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW ngày 21-11-2016 Thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20-09-2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Quy định 29-QĐ/TW ngày 25-07-2016 Thi hành Điều lệ Đảng....
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nghiệp vụ cần thiết trong quá trình sinh hoạt và công tác, chúng tôi đã giới thiệu dưới dạng hỏi đáp các quy định mới nhất của Đảng về Điều lệ Đảng, các nghiệp vụ công tác của cấp ủy Đảng và bí thư chi bộ như tổ chức cơ sở Đảng, sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, công tác tài chính của Đảng....
Để quý cơ quan, đơn vị có được tài liệu nói trên, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách:
Hướng dẫn thi hành Điều lệ đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và giải đáp một số tình huống thường gặp dành cho bí thư chi bộ

N?i dung sách gồm các phần sau đây:
Phần thứ nhất. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay
Phần thứ hai. Giải đáp cụ thể về  thi hành Điều lệ Đảng
Phần thứ ba. Giải đáp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp
Phần thứ tư. Giải đáp về  nghiệp vụ công tác đảng viên
Phần thứ năm. Giải đáp về tổ chức và hoạt động của cấp ủy Đảng
Phần thứ sáu. Giải đáp về thu, chi tài chính trong Đảng.
Sách có độ dày 400 trang, giá 350,000đ/ 1 cuốn 
Mua bán rao vặt: Hướng dẫn thi hành Điều lệ đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và giải đáp một So%20tay%20dang%20vien%202017
Thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nghiệp vụ công tác Đảng, tổ chức hoạt động trong Đảng... đã được ban hành nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh như Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Nghị quyết 
04-NQ/TW ngày 30-10-2016 Của Ban Chấp hành Trung ương Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ,  Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW ngày 21-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương Thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20-09-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ đảng.... 
Để góp phần giúp các cơ sở Đảng, Bí thư chi bộ trong cả nước nắm rõ và triển khai việc học tập quán triệt các quy định mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư được hiệu quả, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:
Sổ tay đảng viên 2017 - Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên và những vấn đề quan trọng đảng viên cần biết
Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Tăng cường sự lãnh đạo của ?ảng, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Phần thứ hai. Điều lệ đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành.
Phần thứ ba. Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII.
Phần thứ tư. Công tác tổ chức và hoạt động trong các cơ sở đảng
Sách có độ dày gần 400 trang, in bìa cứng đẹp, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn 

Mua bán rao vặt: Hướng dẫn thi hành Điều lệ đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và giải đáp một Tai%20ueu%20dang(1)

   Nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; đồng thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ Bí thư và Đảng ủy viên cơ sở trong thời kỳ mới gồm các phương thức tiến hành công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác quản lý tài chính, công tác lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;… Nhà Xuất bản Hồng Đức biên soạn và xuất bản cuốn sách:
Tài liệu bồi dưỡng bí thư đảng ủy viên cơ sở dành cho các cấp ủy đảng

   Đây là tài liệu rất cần thiết và không thể thiếu trong quá trình công tác của Bí thư và Đảng ủy viên cơ sở các cấp ủy đảng. Để người đọc dễ dàng tìm hiểu và áp dụng, nội dung cuốn sách được trình bày theo từng phần cụ thể như sau:
[size=16]Phần thứ nhất. Nội dung cơ bản thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (gồm những nội dung cơ bản về đảng viên như tuổi đời, trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên; sinh hoạt đảng; nguyên tắc và cơ cấu tổ chức đảng theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/07/2016 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/09/2016 của Ban chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng);[/size]
Phần thứ hai. Tìm hiểu về điều kiện thành lập, nhiệm vụ, tổ chức cơ sở đảng;
[size=16]Phần thứ ba. Những kỹ năng cần thiết dành cho bí thư và đảng ủy viên cơ sở các cấp ủy đảng (gồm các kỹ năng cơ bản như kỹ năng tổ chức, cán bộ của đảng ở xã; kỹ năng xây dựng và triển khai Nghị quyết của đảng; kỹ năng phối hợp với công tác chính quyền; kỹ năng lãnh đạo giải quyết  khiếu nại, tố cáo; kỹ năng chủ tọa và điều hành cuộc họp của đảng và các tổ chức chính trị - xã hội; kỹ năng quản lý tài chính đảng..);[/size]
[size=16]Phần thứ tư. Nghiệp vụ và các tình huống thực hiện công tác dân vận (cụ thể các nghiệp vụ như gặp gỡ, tiếp xúc; điều tra những vấn đề liên quan đến quần chúng; báo cáo truyền đạt, triển khai, thực hiện chủ trương; hội nghị về công tác dân vận và các nghiệp vụ thông tin, báo cáo, phối hợp liên kết);[/size]
[size=16]Phần thứ năm. Nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở (gồm các công tác tư tưởng ở cơ sở; công tác giáo dục chính trị; triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;  công tác tuyên truyền, cổ động; công tác văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo; công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử, dư luận xã hội;…);[/size]
[size=16]Phần thứ sáu. Những nội dung thực hiện lãnh đạo quy chế dân chủ cơ sở (gồm các nội dung công khai để dân biết; dân bàn, quyết định tham gia ý kiến; giám sát);[/size]
[size=16]Phần thứ bảy. Công tác quản lý tài chính, lập dự toán chi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (cụ thể gồm các nội dung quản lý khoản thu, chi ngân sách Đảng; lập dự toán chi hoạt động; nghiệp vụ hạch toán kế toán ngân sách đảng; mức chi tiền thưởng trong đảng);[/size]
[size=16]Phần thứ tám. Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo trong đảng;[/size]
[size=16]Phần thứ chín. Công tác thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm trong đảng;[/size]
Phần thứ mười. Các mẫu văn bản thường sử dụng trong công tác quản lý và phát triển đảng viên.
 
Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn
Những quy định mới nhất thi hành điều lệ đảng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và hướng dẫn chế độ đảng phí, chế độ hoạt động, nghiệp vụ kế toán, công tác quản lý tài chính đảng khóa XII

Mua bán rao vặt: Hướng dẫn thi hành Điều lệ đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và giải đáp một Quy%20dinh%20thi%20hanh%20dieu%20le%20dang

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
[size=16]Phần thứ nhất. Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và quy định mới về thi hành, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (cụ thể gồm có Điều lệ Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW, Quy định số 29-QĐ/TW);

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện mức đóng, chế độ thu, quản lý, sử dụng và báo cáo Đảng phí (thực hiện theo Hướng dẫn số 03-HD/VPTW);
Phần thứ ba. Nội dung chi và cơ sở lập dự toán chi hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng (trình bày cụ thể về các khoản chi hoạt động, cơ sở lập dự toán chi hoạt động, phương thức đảm bảo nguồn kinh phí chi hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng);
Phần thứ tư. Công tác quản lý tài chính và nghiệp vụ kế toán, quyết toán ngân sách Đảng (trình bày cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Đảng;các khoản chi mua sắm, tiếp khách, công tác phí trong Đảng; nghiệp vụ hạch toán Đảng phí; quyết toán ngân sách Đảng);
Phần thứ năm. Quản lý mức chi và các hình thức khen thưởng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên (gồm mức chi và các hình thức khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên; biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh);
Phần thứ sáu. Quản lý chế độ tiền lương và các chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng (gồm mức lương cơ sở; mức lương thực hiện và phụ cấp lương đối với Đảng viên; các chế độ phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề…);
Phần thứ bảy. Một số quy định mới về các chế độ, chính sách dành cho Đảng viên.
Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn
[/size]
Mua bán rao vặt: Hướng dẫn thi hành Điều lệ đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và giải đáp một So-tay-cong-tac-dang
[size]
   Để giúp các cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc tra cứu nhanh và giúp các Đảng bộ, Chi bộ ở cơ sở tham khảo những thông tin cơ bản, ghi chép các công việc liên quan đến công tác đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn “Sổ tay công tác Đảng” của năm 2017 với nhiều nội dung, hướng dẫn quan trọng được cập nhật mới nhất như sau:
 
I/ Những thông tin chung
– Trang thông tin cá nhân
– Lịch năm 2017 và 2018
– Các ngày lễ được nghỉ trong năm 2017
II/ Nội dung (hơn 40 trang)
Lời dạy của Bác Hồ về công tác Đảng
Những điều đảng viên không được làm
Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Hướng dẫn số số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 2 tháng 3 năm 2012
về nội dung sinh hoạt chi bộ
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
HƯỚNG DẪN số 08-HD/BTGTW ngày 19-8-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đặc biệt, chúng tôi có nhận in tên và logo đơn vị nếu khách hàng có nhu cầu.
 
III/ Phần dùng để ghi chép (gần 150 trang)
 
Sổ tay dày 200 trang được trình bày trang nhã, đẹp, in trên giấy tốt, khổ 16x24cm, giá bìa 59.000đ/cuốn.

[size=16][size=16]Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800[/size][/size]

[size=16]Trung Tâm Sách Tài Chính[/size]

[size=16]Địa chỉ757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM[/size]

[size=16]Website:http://sachtaichinh.vn– Email: sachtaichinh.vn@gmail.com[/size]
[/size]

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật