#1

03.01.17 10:43

avatar

Luật Sư

Sáng lập viên
01682549020 https://www.facebook.com/thoangs http://luatsu.tuoitrevn.net/forum
Sáng lập viên

Khái niệm của văn bản áp dụng pháp luật? Văn bản áp dụng pháp luật được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. 


Dưới góc độ lý luận chung về Nhà nước và pháp luật thì Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản pháp lý cá biệt, mang tính quyền lực do các chủ thể có thẩm quyền (cơ quan nhà nước; nhà chức trách hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền)  ban hành trên cơ sở pháp luật, theo trình tự, thủ tục luật định nhằm điều chỉnh cá biệt đối với các tổ chức, cá nhân cụ thể trong những trường hợp cụ thể . 

Nghiên cứu dưới góc độ xây dựng văn bản pháp luật thì văn bản áp dụng pháp luật được hiểu như sau: Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản do chủ thể có thẩm quyền ban hành theo hình thức và trình tự thủ tục do pháp luật quy định, nhằm cá biệt hóa các quy phạm pháp luật thành những mệnh lệnh cụ thể, áp dụng một lần đối với cá nhân, tổ chức nhất định.

Đặc điểm của văn bản áp dụng pháp luật?


Thứ nhất, văn bản áp dụng pháp luật do những cơ quan nhà nước, cá nhân hoặc tổ chức xã hội được nhà nước ủy quyền áp dụng pháp luật ban hành và bảo đảm thực hiện trong trường hợp cần thiết bằng cưỡng chế nhà nước. Chỉ những chủ thể do pháp luật quy định mới có thẩm quyền ban hành văn bản ADPL. Nếu văn bản ADPL được ban hành bởi cá nhân hay tổ chức mà pháp luật không quy định về thẩm quyền ban hành thì văn bản ADPL đó không có hiệu lực pháp luật.

Thứ hai, văn bản áp dụng pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Thủ tục xây dựng văn bản ADPL bao gồm một số hoạt động chuyên môn như: soạn thảo văn bản ADPL, trình,thông qua văn bản ADPL, ban hành văn bản ADPL. Điều này xuất phát từ mục đích ban hành văn bản ADPL là giải quyết công việc cụ thể do vậy mỗi hoạt động chuyên môn trên không đòi hỏi nhiều chủ thể tham gia, được tiến hành trong khoảng thời gian ngắn.

Thứ ba, văn bản áp dụng pháp luật được thể hiện trong những hình thức pháp lí nhất định như : bản án, quyết định, lệnh,…
Hình thức của văn bản pháp luật bao gồm tên gọi và thể thức của văn bản pháp luật. Đối với văn bản ADPL thì tên gọi do pháp luật quy định, tùy thuộc vào tính chất công việc mà văn bản ADPL có tên gọi khác nhau, đồng thời thông qua tên gọi của văn bản ADPL ta có thể nhận biết được cơ quan nào có thẩm quyền ban hành văn bản ADPL đó.

Thứ tư, văn bản áp dụng pháp luật có tính chất cá biệt, được áp dụng một lần đối với tổ chức, cá nhân. Khác với văn bản quy phạm pháp luật  có nội dung chứa đựng các quy phạm pháp luật (các quy tắc xử sự chung) và được áp dụng nhiều lần trên thực tiễn thì nội dung của văn bản ADPL lại chứa đựng các mệnh lệnh cụ thể, được áp dụng một lần đối với tổ chức, cá nhân. Nội dung của văn bản áp dụng pháp luật chỉ rõ cụ thể cá nhân nào, tổ chức nào phải thực hiện hành vi gì.

Thứ năm, văn bản áp dụng pháp luật phải hợp pháp và phù hợp với thực tế, phải phù hợp với luật và dựa trên những quy định của pháp luật cụ thể. Bất cứ văn bản pháp luật nào được ban hành cũng đều phải đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với thực tế. Nội dung của văn bản ADPL được thể hiện ở việc các mệnh lệnh đưa ra phải phù hợp với các quy phạm pháp luật về nội dung và mục đích điều chỉnh, nếu không có sự phù hợp trên thì văn bản ADPL có thể bị đình chỉ hoặc hủy bỏ. Văn bản ADPL  được ban hành không những phải hợp pháp mà còn phải phù hợp với thực tế, nếu không phù hợp với thực tế thì nó khó có thể được thi hành hoặc thi hành mà không mang lại kết quả cao.


Bài viết được tổng hợp dựa trên các tài liệu! 
- Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật - NXB Đại học luật Hà Nội 2016;
- Bài viết trên kênh thông tin điển tử - luatduonggia.vn.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật