Để giúp các bạn tự học tiếng anh chuyên ngành Luật dễ dàng hơn nên mình làm một Album nhỏ về các từ vựng, từ điển, thuật ngữ tiếng anh thông dụng để các bạn dễ học hơn.