#1

25.11.16 21:30

avatar

Luật Sư

Sáng lập viên
01682549020 https://www.facebook.com/thoangs http://luatsu.tuoitrevn.net/forum
Sáng lập viên

Bảng so sánh điểm giống và khác nhau giữa kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất - Luật Lao động

So sánh kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 2016-112

Giống nhau:


Sự giống nhau giữa Kỷ luật lao động và Trách nhiệm vật chất
Thủ tục thực hiện- Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động.
- Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.
- Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
- Việc xử lý kỷ luật phải được lập thành biên bản.
Thời hiệuTối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm.
Trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.
Khiếu nạiNgười lao động bị xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại người sử dụng lao động với cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do luật định.

Khác nhau


Sự khác nhau giữa kỷ luật lao động Trách nhiệm vật chất
Tiêu chí
Kỷ luật lao động
Trách nhiệm vật chất
Khái niệmLà một loại trách nhiệm pháp lýdo người sử dụng lao động áp dụng đối với những người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động bằng cách bắt họ chịu một trong các hình thức kỷ luậtLà trách nhiệm phải bồi thường những thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nghĩa vụ lao động đã gây ra
Chủ thể 
áp dụng
Người sử dụng lao động.Người lao động.
Nguyên nhân áp dụngNgười lao động có hành vi vi phạm nội quy lao động do người sử dụng lao động đặt ra đến mức phải áp dụng kỷ luật lao động.Người lao động:
- Làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao; hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.
- Làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp.
 
Căn cứ áp dụng- Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
- Có lỗi của người vi phạm
 
- Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
- Có lỗi của người vi phạm
- Có thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động.
- Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại về tài sản.
Nguyên tắc- Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý 01 hình thức kỷ luật.
- Không xử lý đối với NLĐ mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi.
- Không xử lý kỷ luật đối với NLĐ đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của NSDLĐ; đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền xác minh và kết luận vi phạm tội tham ô, trộm cắp, đánh bạc, sử dụng ma túy nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, công nghệ, sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại hay đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của NSDLĐ; nghỉ thai sản, lao động nữ có thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
- Cấm xâm phạm thân thể, nhân phẩm NLĐ khi xử lý kỷ luật.
- Cấm dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.
- Cấm xử lý kỷ luật lao động vì lý do tham gia đình công theo quy định của pháp luật.
- Phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.
- Việc quy định bồi thường được trừ dần vào lương hàng tháng của người lao động.
Hình thức- Khiển trách.
- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.
- Sa thải.
- Bồi thường thiệt hại vật chất bằng tiền mặt.
Mức bồi thường - Thiệt hại không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng, bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương.
- Nếu NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác do NSDLĐ giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Tài liệu tham khảo:
- Bộ luật lao động 2012;
- Giáo trình luật lao động Việt Nam - NXB công an nhân dân 2016;
- Giáo trình Luật lao động Việt Nam - NXB Đại học Vinh 2016;
- Bài viết: Phân biệt trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỷ luật lao động - Website: luatduonggia.vn.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật