#1

31.10.16 16:14

seogiaphat

seogiaphat

Dân đen
0123456789
Dân đen
Nếu bạn tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ của một trường đại học, bạn có ý định mở một cơ sở ngoại ngữ chuyên dạy và biên phiên dịch? Ban đã từng đi dạy và dịch ở một số nơi và bây giờ muốn có một nơi riêng cho bản thân mình? Và trên thực tế việc thành lập một trung tâm ngoại ngữ cho riêng mình rất khó khăn và phức tạp, vậy bạn cần một công ty luật để nhờ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Mua bán rao vặt: Mở trung tâm ngoại ngữ Giayphepcon
1. Điều kiện thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ:

Trung tâm đào tạo tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm đào tạo tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

2. Hồ sơ thành lập trung tâm đào tạo tin học

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm cho cá nhân (download) hoặc tổ chức (download);

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
- Cơ sở vật chất của trung tâm;
- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

3. Thủ tục nộp hồ sơ thành lập trung tâm đào tạo tin học

a. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định tại khoản 1 của Điều này, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.
b. Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Nếu những điều trên khó khăn với bạn, hãy liên hệ với một công ty luật nào đó để đượctư vấn luật doanh nghiệp hoặc thủ tục để mở trung tâm.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật