#1

20.10.16 15:43

seogiaphat

seogiaphat

Dân đen
0123456789
Dân đen
Chất lượng thực phẩm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người dân và xã hội, trong xã hội ngày nay thực phẩm được phân chia thành rất nhiều loại đó là thực phẩm truyền thống và thực phẩm qua xử lý của công nghệ! Vì vậy với bất kỳ hình thức kinh doanh thực phẩm ra thị trường đều phải có sự kiểm định chặt chẽ của bộ y tế, và phải có giấy thông hành: Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm.

Mua bán rao vặt: Chất lượng thực phẩm 901-thuc_pham_tot_cho_khop

Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm là yêu cầu cần thiết để mỗi doanh nghiệp hay cá nhân phải làm trước khi kinh doanh.
Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng
- Danh mục hồ sơ công bố chất lượng đối với thực phẩm sản xuất trong nước :
o Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cần công bố sản phẩm ;
o Bản kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm định đo lường quốc gia ;
o Mẫu sản phẩm ;
o Mẫu nhãn hiệu sản phẩm ;
o Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm .
- Danh mục hồ sơ công bố chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu về Việt Nam :
o Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh ;
o Giấy phép COA ;
o Giấy COF ;
o Nhãn sản phẩm ;
o Mẫu sản phẩm thực phẩm cần công bố ( yêu cầu có 03 mẫu / 01 sản phẩm ) ;
Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm:
1. Thương nhân công bố tiêu chuẩn bằng "Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm" theo Mẫu 1 kèm theo bản tiêu chuẩn cơ sở theo Mẫu 2 ban hành kèm theo Quy chế này.
2. Thương nhân kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai, thuốc lá điếu, thực phẩm đặc biệt và các thương nhân nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm làm thủ tục công bố tiêu chuẩn tại Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm). Sản phẩm thông thường sản xuất trong nước có mục đích xuất khẩu có thể công bố tại Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) nếu nước nhập khẩu yêu cầu.
3. Các thương nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không nêu ở khoản 2 của Điều này nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn tại Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn hoặc cơ quan được Sở Y tế ủy quyền.
4. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 và 3 của Điều này hoặc cơ quan được uỷ quyền, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính phù hợp với các quy định của Nhà nước, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, các cơ quan này có trách nhiệm:
a) Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 3a, 3b ban hành kèm Quy chế này) hoặc cấp Giấy gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 4a, 4b ban hành kèm Quy chế này) nếu nội dung của hồ sơ công bố phù hợp với các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm của Bộ Y tế và gửi trả lại cho thương nhân 01 bộ (có đóng dấu giáp lai của cơ quan cấp).
b) Thông báo và hướng dẫn bằng văn bản cho thương nhân hoàn chỉnh bộ hồ sơ nếu nội dung của tiêu chuẩn cơ sở hoặc nhãn sản phẩm chưa phù hợp với các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật