#1

18.10.16 11:48

quanghvneu

quanghvneu

Dân đen
0983028201
Dân đen
Thẩm định nội dung đăng ký thương hiệu là một trong những giai đoạn thẩm định đánh giá và là giai đoạn quan trọng nhất, có tính chất quyết định việc thương hiệu đăng ký có được Cấp văn bằng bảo hộ độc quyền xác lập tính chất pháp lý đối với thương hiệu từ Cục sở hữu trí tuệ hay không?

Thẩm định nội dung đăng ký thương hiệu như thế nào? Dich-vu-dang-ky-thuong-hieu2

Do đó, thời gian thẩm định của giai đoạn này kéo dài hơn so với các giai đoạn khác, việc xem xét, đánh giá, so sánh chi tiết cụ thể với quy chế thẩm định. Vậy việc thẩm định nội dung diễn ra như thế nào Dich Vu Thuong Hieu sẽ cùng bạn tìm hiểu.

Theo đó, theo quy chế thẩm định thương hiệu thì việc đánh giá với nội dung như sau:

+ Đánh giá những yếu tố sẽ bị từ chối gồm: dấu hiệu không thể nhìn thấy; dấu hiệu trùng, tương tự hoặc có thể gây nhầm lẫn với hình quốc huy, quốc kỳ của các nước trên thế giới; biểu tượng, tên cơ quan nhà nước, các tổ chức trong nước và biết đến ở nước ngoài; phần tên, phần hình ảnh của các danh nhân trong nước và nước ngoài;.....

+ Đánh giá, xem xét những dấu hiệu mang tính chất sáng tạo, thiết kế nổi bật, phần chữ có khả năng phân biệt.

+ Xem xét, đánh giá với thương hiệu đối chứng về sự tương tự cũng như khả năng gây nhầm lẫn; xem xét phần tên thương hiệu có mang tính chất vùng miền, chỉ dẫn địa lý hay không.

+ Xem xét tổng thể, đánh giá sự kết hợp của các dấu hiệu trong thương hiệu đăng ký.

Thẩm định nội dung đăng ký thương hiệu như thế nào? Thu-tuc-dang-ky-thuong-hieu

+ Xem xét với các đơn có quyền ưu tiên, các đơn quốc tế,...

Từ đó, kết luận khả năng có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng đồng thời đánh giá khả năng gây nhầm lẫn khác của dấu hiệu.

Căn cứ vào kết quả đánh giá nội dung thương hiệu đăng ký có đạt tiêu chuẩn được bảo hộ hay không thì Cục sở hữu hữu trí tuệ ra Công văn Thông báo dự định cấp văn bằng hay Công văn thông báo dự định từ chối cấp văn bằng buộc chủ đơn/ đại diện trả lời thông báo sau đó đưa ra kết luận cuối cùng.

Chi tiết đánh giá cụ thể từng dấu hiệu cũng như sự kết hợp giữa các dấu hiệu như thế nào mới có khả năng phân biệt các bạn nên tham khảo cụ thể tại quy chế thẩm định trên trang chủ của Cục sở hữu tuệ có từng hạng mục ví dụ đối chứng.

Xem chi tiết quy trình đăng ký thương hiệu: dichvuthuonghieu.vn/dang-ky-thuong-hieu/

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật