#1

30.08.16 15:54

avatar

Luattienphong

Dân luật

Dân luật
Luật Tiền Phong – Nếu không đồng ý với quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người sử dụng đất có được khiếu nại quyết định đó hay không? Trong bài viết sau, Luật Tiền Phong sẽ giải đáp vấn đề này.

1. Quy định về quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính của người sử dụng đất


Theo quy định tại Điều 204 Luật đất đai 2013 thì:
"1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.
2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính".
Như vậy, trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất mà cho rằng quyết định thu hồi đó chưa đúng với thực tế thì hoàn toàn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định đó để được xem xét lại. Quy định này đảm bảo cho quyền lợi của người sử dụng đất, tránh tình trạng cơ quan nhà nước ra quyết định thu hồi đất thiếu căn cứ, căn cứ không chính xác, không đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà người sử dụng đất lại không được nêu lên tiếng nói của mình.
Thời hạn giải quyết khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính (Điều 9 Luật khiếu nại 2011).

2. Trình tự khiếu nại

Trình tự khiếu nại được quy định tại Điều 7 Luật khiếu nại 2011 như sau:
Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn giải quyết theo như quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ, thông tin từ người khiếu nại cung cấp, đồng thời xác minh lại hiện trạng đất đai của người sử dụng đất để xem xét giải quyết.

Luật Tiền Phong tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý. Liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được tư vấn pháp luật miễn phí.
Trân trọng!

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật