#1

09.08.16 9:21

luậtviệt

luậtviệt

Dân đen
https://www.facebook.com/sachluậtviệt http://sachluatviet.com/
Dân đen
LUẬT GIÁO DỤC – NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN & HỌC SINH, SINH VI LU%E1%BA%ACT%20GI%C3%81O%20D%E1%BB%A4C%20%E2%80%93%20NH%E1%BB%AENG%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%9AI%20NH%E1%BA%A4T%20V%E1%BB%80%20CH%E1%BA%BE%20%C4%90%E1%BB%98%2C%20CH%C3%8DNH%20S%C3%81CH%20%C4%90%E1%BB%90I%20V%E1%BB%9AI%20GI%C3%81O%20VI%C3%8AN%20%26%20H%E1%BB%8CC%20SINH%2C%20SINH%20VI%C3%8AN%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.
http://sachluatviet.com/sach-moi/sach-giao-duc/luat-giao-duc-nhung-quy-dinh-moi-nhat-ve-che-do-chinh-sach-doi-voi-giao-vien-hoc-sinh-sinh-vien-nam-hoc-2016-2017.html
LUẬT GIÁO DỤC – NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN & HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017.
Vừa qua, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ ngành khác có liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy định về chính sách dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Cụ thể như: Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15-6-2016 Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-07-2016 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28-03-2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10-6-2016 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội; Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16-6-2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20-10-2015 về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30-03-2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;...
Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
LUẬT GIÁO DỤC – NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN & HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017.
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Hợp nhất Luật Giáo dục - Luật Giáo dục nghề nghiệp & văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo
Phần thứ ba. Quy định mới về Điều lệ trường mầm non
Phần thứ tư. Quy định về Điều lệ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông
Phần thứ năm. Quy định mới về Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
Phần thứ sáu. Chính sách dành cho giáo viên
Phần thứ bảy. Chính sách dành cho học sinh, sinh viên
LUẬT GIÁO DỤC – NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN & HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017.
Mọi chi tiết xin liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT

Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0982 711 282

-Email : sachluatvietqh@gmail.com-Website : www.sachluatviet.com

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật