#1

24.06.16 14:56

avatar

caselaw.vn

Dân đen

Dân đen
Phân loại 9 trường hợp Hợp đồng vô hiệu

1.  Điều 128 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm;

2.  Điều 129: Hợp đồng vô hiệu do giả tạo;

3.  Điều 130: Hợp đồng vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện;

4.  Điều 131 : Hợp đồng vô hiệu do bị nhầm lẫn;

5.  Điều 132: Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa;

6.  Điều 133: Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;

7.  Điều 134: Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức;

8.  Điều 135 : Giao dịch dân sự vô hiệu từng phầ

9.  Điều 411 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng dân sự vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

----------------------------------------------------------------------------------------------

Điều 127 Bộ Luật dân sự 2005: Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 122 của Bộ luật dân sự 2005

1.  http://caselaw.vn/ban-an/4GRJ3UDrpH: Ký kết hợp đồng mua bán nhà không tự nguyện, mang tính chất bị ép buộc

2.  http://caselaw.vn/ban-an/o21YNhOPG6: Ký kết hợp đồng mua bán nhà không tự nguyện, mang tính chất bị ép buộc

3.  http://caselaw.vn/ban-an/3pMN9ZRtzz: Ngân hàng tạo sức ép, buộc bị đơn phải bán nhà trả nợĐiều 128 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm

4.  http://caselaw.vn/ban-an/5HOLRh69ER: Mua nhà khi chưa được các đồng chủ sở hữu khác đồng ý

5.  http://caselaw.vn/ban-an/xc5qUdfEAD: Sử dụng ngoại tệ không đúng quy định để giao dịch

6.  http://caselaw.vn/ban-an/FgbQNTz2Zg: Mua bán tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng (không được phép giao dịch)

7.  http://caselaw.vn/ban-an/dol5abXGB3: Cho thuê lại nhà khi chưa được Bên cho thuê đồng ý

8.  http://caselaw.vn/ban-an/x3CyCYwDdt: Thỏa thuận sử dụng ngoại để thanh toán

9.  http://caselaw.vn/ban-an/E7h777TSm6: Hợp đồng thuê nhà không công chứng, chứng thực theo quy định; các bên không thực hiện giao dịch qua Sàn giao dịch BĐS; sử dụng ngoại tệ để thanh toán

10.  http://caselaw.vn/ban-an/AFmvig2OPE: Hợp đồng thuê nhà không công chứng hoặc chứng thực; căn nhà được thuê chưa đủ điều kiện để trở thành đối tượng thuê

11.  http://caselaw.vn/ban-an/JUNEFJrzJf: Giao dịch vô hiệu vì Luật Đất đai 1987 không cho phép các cá nhân cho thuê mướn quyền sử dụng đất với nhau

12.  http://caselaw.vn/ban-an/WQqPuebloc: Nguyên đơn lừa dối bị đơn để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

13.  http://caselaw.vn/ban-an/MZ8J3nfml5: Các bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần nhưng quyền mua cổ phần không tồn tại

14.  http://caselaw.vn/ban-an/5Hl34inMmG: Hợp đồng mua bán nhà vô hiệu bởi căn nhà không thuộc quyền sở hữu của bên bán tại thời điểm ký kết

15.  http://caselaw.vn/ban-an/RpeC08lB16: Các bên mua bán nhà khi có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

16.  http://caselaw.vn/ban-an/FYJMtOat2K: nhà thầu phụ giao việc chính cho nhà thầu khác (Điều 95 Luật Xây dựng 2003)

17.  http://caselaw.vn/ban-an/hAUeL78xLJ: Thỏa thuận sử dụng ngoại tệ để thanh toán

18.  http://caselaw.vn/ban-an/DrroEcqAM0: Bên bán đất không phải là người có quyền sử dụng đấtĐiều 129 Bộ Luật dân sự 2005: Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

19.  http://caselaw.vn/ban-an/im7US0w0SY:  Các bên ký hợp đồng vay 450.000.000 đồng để đảm bảo cho khoản vay cá nhân khác

20.  http://caselaw.vn/ban-an/bbckX9zYtu: Lập hợp đồng mua bán nhà bằng giấy tay để che giấu việc vay mượn tiền

21.  http://caselaw.vn/ban-an/cWmC5UhEg5: Lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất công chứng trị giá 150.000.000 đồng để che giấu giao dịch 230.000.000 đồng

22.  http://caselaw.vn/ban-an/bbckX9zYtu: Lập hợp đồng vay tiền để đảm bảo cho thỏa thuận mua nhà bằng giấy tay

23.  http://caselaw.vn/ban-an/yIAKFX1NoQ: Các bên lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để nhờ đứng tên hộ 1 người khác đang định cư nước ngoài

24.  http://caselaw.vn/ban-an/MXZmuyQb8I: Lập hợp đồng tặng cho nhà để 1 bên có điều kiện nhập hộ khẩu tại Tp. HCM

25.  http://caselaw.vn/ban-an/AFmvig2OPE: Ký hợp đồng thuê nhà giả tạo để nhằm mục đích cho 1 bên xin giấy phép kinh doanh

26.  http://caselaw.vn/ban-an/LVsHLNyFOZ: Ký kết hợp đồng thế chấp tài sản từ vốn vay không nhằm mục đích tạo tài sản trong tương lai mà để xây dựng công trình, mua sắm tài sảnĐiều 130 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng vô hiệudo người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện

27.  http://caselaw.vn/ban-an/2ddNjEplz6: Người mất năng lực hành vi dân sự tham gia giao dịch

28.  http://caselaw.vn/ban-an/2ddNjEplz6: Chủ thể tham gia không đủ năng lực hành vi dân sựĐiều 131 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồngvô hiệu do bị nhầm lẫn

29.  http://caselaw.vn/ban-an/WQqPuebloc: Nguyên đơn cố ý làm cho bị đơn bị nhầm lẫn

30.  http://caselaw.vn/ban-an/RKCENVQr3s:

31.  http://caselaw.vn/ban-an/D2xtxO8v36: Mua bán vật liệu không có thật

32.  http://caselaw.vn/ban-an/NwIgEZImCm: Nhầm lẫn về tư cách chủ thể ký kết hợp đồngĐiều 132 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa

33.  http://caselaw.vn/ban-an/kyIoqIGbYY

34.  http://caselaw.vn/ban-an/BDSCXOAsluĐiều 133 Bộ Luật dân sự 2005: Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình

35.  http://caselaw.vn/ban-an/2ddNjEplz6: Người tham gia giao dịch không còn khả năng nhận thức để giao kết hợp đồngĐiều 134 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

36.  http://caselaw.vn/ban-an/z7Kupvka3E: Giấy mua bán đất nông nghiệp không có xác nhận của cơ quan nhà nước

37.  http://caselaw.vn/ban-an/E7h777TSm6: Hợp đồng thuê nhà không được công chứng hoặc chứng thực tại thời điểm ký kết

38.  http://caselaw.vn/ban-an/1R9LhkZDAn: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng hoặc chứng thực tại thời điểm ký kết

39.  http://caselaw.vn/ban-an/BHEfam3DJT: Không có văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng, mua bán nhà ở

40.  http://caselaw.vn/ban-an/bEkkW31HqI: Hợp đồng có lời của công chứng viên, có dấu của tổ chức hành nghề công chứng nhưng không thể hiện ngày tháng năm chứng thực

41.  http://caselaw.vn/ban-an/5HOLRh69ER: Hợp đồng không được công chứng hoặc chứng thực tại thời điểm ký kết

42.  http://caselaw.vn/ban-an/FsV4YZJTMN: Không tuân thủ Điều 689 BLDS 2005 về Hình thức chuyển quyền sử dụng đất

43.  http://caselaw.vn/ban-an/mtpWVJ84AV: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay

44.  http://caselaw.vn/ban-an/s1B0AMjgsj:

45.  http://caselaw.vn/ban-an/7UeY07rhSo: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệuĐiều 135 Bộ Luật dân sự 2005: Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần

46.  http://caselaw.vn/ban-an/vhvCU53GHv:

47.  http://caselaw.vn/ban-an/CHgM3gPDtr:

48.  http://caselaw.vn/ban-an/BDSCXOAslu:

49.  http://caselaw.vn/ban-an/fr8QdHgMXL:

50.  http://caselaw.vn/ban-an/6ugT20xKKB:

51.  http://caselaw.vn/ban-an/s2In8D8jEQ:

52.  http://caselaw.vn/ban-an/p5vRUAL2eb:Điều 411 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng dân sự vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

53.  http://caselaw.vn/ban-an/xIzs8VsisH

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn được quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật