#1

30.05.16 17:39

luậtviệt

luậtviệt

Dân đen
https://www.facebook.com/sachluậtviệt http://sachluatviet.com/
Dân đen
SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Luật tố tụng hành chính;Ngày 15 tháng 01 năm 2015 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án 2000-2016  Nghị quyết số:! 01/2015/NQ-HĐTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.
Nghị quyết số: 02/2015/NQ-HĐTP Ngy 15 tháng 01 năm 2015 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số:01/2012/NQ- HĐTP ngày 13-6-2015 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án
Để thi hành đúng và thống nhất các quy định Luật Trọng tài thương mại
Ngày 20 tháng 03 năm 2014  Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số: 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định Luật TTTM về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc.
Để áp dụng đúng và thống nhất quy định tại điều 60 của Bộ luật hình sự
Ngày 06-11-2013 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số: 01/2013 /NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật hình sự về an treo
Nhằm giúp các quý cơ quan, đơn vị, những người quan tâm có tài liệu nghiên cứu và áp dụng hệ thống các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành và áp dụng từ năm 2000-2015 về hình sự, dân sự, hành chính, thương mại, lao động...Ban biên soạn nhà xuất bản xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách.
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ – DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH – LAO ĐỘNG NĂM 2000 – 2016)
Nội dung sách bao gồm phần chính sau:
Phần một: Các nghị quyết của HĐTP về áp dụng Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự
Phần hai: Các nghị quyết của HĐTP về áp dụng Bộ luật dân sự và tố tụng dân sự
Phần Ba: Các nghị quyết của HĐTP về áp dụng luật tố tụng hành chính và kinh tế và thư
sách có độ dày 432 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn
Mọi chi tiết xin liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT

Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0982 711 282

-Email : sachluatvietqh@gmail.com-Website : www.sachluatviet.com
Attachments
 SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  Attachment
CAC NGHI QUYET.jpg CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ – DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH – LAO ĐỘNG NĂM 2000 – 2016(46 Kb) Downloaded 160 times

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật