Tình hình là tôi bị mất giấy phép lái xe và vừa bị cảnh sát giao thông giam giữ xe vì lỗi không có giấy phép lái xe. Tôi đã đăng ký làm lại bằng lái nhưng 1 tuần sau mới có.