#1

17.04.16 9:52

avatar

caselaw.vn

Dân đen

Dân đen
- Điều 128 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm;
- Điều 129: Hợp đồng vô hiệu do giả tạo;
- Điều 130: Hợp đồng vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện;
- Điều 131 : Hợp đồng vô hiệu do bị nhầm lẫn;
- Điều 132: Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa;
- Điều 133: Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;
- Điều 134: Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức;
- Điều 135 : Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần

----------------------------------------------------

Điều 128 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm

1. http://caselaw.vn/ban-an/FYJMtOat2K

Lĩnh vực:Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng thi công
Loại bản án:Sơ thẩm
Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
Số hiệu:198/2014/KDTM-ST
Ngày tuyên án:16-12-2014
2. http://caselaw.vn/ban-an/cWmC5UhEg5

Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp quyền sử dụng đất
Loại bản án:Sơ thẩm
Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
Số hiệu:16/2014/DS-ST
Ngày tuyên án:23-07-2014
3. http://caselaw.vn/ban-an/H6ebFW5OWU

Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua căn hộ
Loại bản án:Sơ thẩm
Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
Số hiệu:138/2014/DSST
Ngày tuyên án:10-07-2014
Điều 129: Hợp đồng vô hiệu do giả tạo

4. http://caselaw.vn/ban-an/cAFcmS0CiW

Lĩnh vực:Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng mua bán mè
Loại bản án:Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử:Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu:06/2006/KDTM-GĐT
Ngày tuyên án:06-07-2006
5. http://caselaw.vn/ban-an/cWmC5UhEg5

Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp quyền sử dụng đất
Loại bản án:Sơ thẩm
Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
Số hiệu:16/2014/DS-ST
Ngày tuyên án:23-07-2014
6. http://caselaw.vn/ban-an/n18QSfFANq

Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án:Yêu cầu hủy di chúc
Loại bản án:Phúc thẩm
Cơ quan xét xử:Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu:152/2012/DS-PT
Ngày tuyên án:25-04-2012
7. http://caselaw.vn/ban-an/bbckX9zYtu

Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
Loại bản án:Sơ thẩm
Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
Số hiệu:52/2011/DSST
Ngày tuyên án:21-06-2011
8. http://caselaw.vn/ban-an/im7US0w0SY

Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
Loại bản án:Sơ thẩm
Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
Số hiệu:216/2015/DS-ST
Ngày tuyên án:19-05-2015
9. http://caselaw.vn/ban-an/OzOtTojntu

Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án:Yêu cầu hủy di chúc
Loại bản án:Phúc thẩm
Cơ quan xét xử:Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu:152/2012/DS-PT
Ngày tuyên án:25-04-2012
10. http://caselaw.vn/ban-an/yIAKFX1NoQ

Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp thừa kế
Loại bản án:Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử:Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu:45/2013/DS-GĐT
Ngày tuyên án:23-05-2013
11. http://caselaw.vn/ban-an/dzfsR1dYh8

Lĩnh vực:Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng thiết kế xây dựng
Loại bản án:Phúc thẩm
Cơ quan xét xử:Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu:104/2011/KDTM-PT
Ngày tuyên án:13-07-2011
12. http://caselaw.vn/ban-an/KcqhWITOcp

Lĩnh vực:Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng mua bán gỗ
Loại bản án:Phúc thẩm
Cơ quan xét xử:Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu:100/2008/KDTM-PT
Ngày tuyên án:12-08-2008
Điều 130: Hợp đồng vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện

13. http://caselaw.vn/ban-an/2ddNjEplz6

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
Số hiệu: 20/2014/KDTM-PT
Ngày tuyên án: 24-06-2014
Điều 131 : Hợp đồng vô hiệu do bị nhầm lẫn

14. http://caselaw.vn/ban-an/WQqPuebloc

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần
Loại bản án: Sơ thẩm
Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
Số hiệu: N/A
Ngày tuyên án: 18-10-2007
15. http://caselaw.vn/ban-an/RKCENVQr3s

Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu: 135/2012/DS-PT
Ngày tuyên án: 09-04-2012
Điều 132: Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa

16. http://caselaw.vn/ban-an/NwIgEZImCm

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đại lý
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
Số hiệu: 04/2010/KDTM-GĐT
Ngày tuyên án: 19-03-2010
17. http://caselaw.vn/ban-an/kyIoqIGbYY

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu: 164/2011/KDTM-PT
Ngày tuyên án: 16-09-2011
18. http://caselaw.vn/ban-an/BDSCXOAslu

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu: 26/2011/KDTM-PT
Ngày tuyên án: 08-03-2011
Điều 133: Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình
19. http://caselaw.vn/ban-an/2ddNjEplz6

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
Số hiệu: 20/2014/KDTM-PT
Ngày tuyên án: 24-06-2014
Điều 134: Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

20. http://caselaw.vn/ban-an/s1B0AMjgsj

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 11/2008/KDTM-GĐT
Ngày tuyên án: 31-07-2008
21. http://caselaw.vn/ban-an/bEkkW31HqI

Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh quyền sử dụng đất
Loại bản án: Sơ thẩm
Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
Số hiệu: 519/2011/DS-ST
22. http://caselaw.vn/ban-an/7UeY07rhSo

Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 23/2013/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 17-04-2013
23. http://caselaw.vn/ban-an/s1B0AMjgsj

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 11/2008/KDTM-GĐT
Ngày tuyên án: 31-07-2008
24. http://caselaw.vn/ban-an/CHgM3gPDtr

Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
Số hiệu: 63/2013/DS-PT
Ngày tuyên án: 31-05-2013
25. http://caselaw.vn/ban-an/zm4ZkRmUbF

Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất
Loại bản án: Sơ thẩm
Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
Số hiệu: 50/2015/DS-ST
Ngày tuyên án: 27-01-2015
26. http://caselaw.vn/ban-an/mtpWVJ84AV

Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Loại bản án: Sơ thẩm
Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
Số hiệu: 09/2015/DS-ST
Ngày tuyên án: 22-01-2015
Điều 135 : Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần

27. http://caselaw.vn/ban-an/vhvCU53GHv

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 10/2013/KDTM-GĐT
Ngày tuyên án: 25-04-2013
28. http://caselaw.vn/ban-an/BDSCXOAslu

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu: 26/2011/KDTM-PT
Ngày tuyên án: 08-03-2011

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn được quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật