Câu hỏi ôn tập chương: Nhà nước và pháp luật thời kỳ nhà Lê (1428 – 1527)