Bác Tôi đi làm công nhân khai thác đá và có thừa lại một vài kíp nổ + thuốc nổ (do chưa dùng hết). Hàng xóm của Bác tôi sang chơi và đã lấy trộm, sau đó mang ra sông lớn tiến hành ném xuống (đánh mìn) để đánh bắt cá thì bị công an xã bắt giữ.