Mức phạt nồng độ cồn vượt quá mức cho phép đối với xe máy theo quy định là bao nhiêu? Tối qua đi uống bia với bạn về lúc hơn 10 giờ tôi đã bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.