Em có thấy trên rất nhiều trang mạng nói về Công ty Việt Tiến Mạnh (VTM group) lừa đảo.