Thưa luật sư trường hợp của em như sau: con trai dì em đang đi bộ đội nghĩa vụ nhưng bây giờ dì bị ung thu giai đọan cuối, chồng dì mất rồi, con gái đi lấy chồng, bây giờ ở nhà chỉ có dì và mẹ chồng nhưng đã 83 tuổi.