Hôm nay: 07.08.22 23:13

Tìm thấy 2 mục

Chính sách mới: Những thay đổi quan trọng trong tổ chức quản lý đối với công ty TNHH

Tiếp theo các bài viết trước về một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp (“LDN”) 2014, PLF cập nhật đến Quý Doanh nghiệp các quy định nổi bật, ảnh hưởng đến tổ chức quản lý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (“TNHH”).Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty TNHH
Ngoại trừ các quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty #TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, về cơ bản, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu theo #LDN 2014 không thay đổi so với LDN 2005.
Theo đó, công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được quyền lựa chọn hình thức tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau: 

[*]Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
[*]Hội đồng thành viên (“HĐTV”), Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Quy định mới này đã góp phần tạo ra quyền tự chủ kinh doanh cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn mô hình tổ chức quản lý phù hợp.
Topics tagged under ldn on Diễn đàn luật sư Việt Nam LEGAL_ALERT_-_Nhung_thay_doi_quan_trong_trong_to_chuc_quan_ly_doi_voi_CT_TNHH
Điều kiện tiến hành và thông qua các quyết định tại cuộc họp HĐTV


LDN 2014 quy định cuộc họp HĐTV của Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự đối với lần triệu tập thứ nhất, 50% vốn điều lệ cho lần triệu tập thứ hai, trong khi, theo quy định tại LDN 2005, các tỷ lệ đó lần lượt là 75% và 50%.
Trường hợp nghị quyết của HĐTV được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì phải có số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành thay vì 75% như quy định tại LDN 2005.
Các quy định mới về điều kiện khi triệu tập và thông qua các vấn đề tại cuộc họp HĐTV theo LDN 2014 đã có sự thay đổi nhất định so với LDN 2005.
Do vậy, doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phản ánh và hiện thực hóa các quy định mới này trong thực tế. Cũng xin lưu ý, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được thông qua tại cuộc họp HĐTV.
Ngoài ra, các doanh nghiệp dự kiến thành lập dưới hình thức công ty TNHH cũng cần lưu ý về thời hạn góp vốn theo quy định mới.
Theo đó, chủ sở hữu, thành viên công ty TNHH phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay vì thời hạn góp vốn tối đa là 36 tháng theo quy định LDN 2005.
Tuy nhiên, đối với các công ty TNHH được thành lập trước ngày 01/07/2015, thời hạn góp vốn vẫn được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.
Công ty Luật #PLF
by Luật Sư
on 10.10.15 21:35
 
Search in: Chính sách mới
Chủ đề: Chính sách mới: Những thay đổi quan trọng trong tổ chức quản lý đối với công ty TNHH
Trả lời: 1
Xem: 680

Luật doanh nghiệp: Điều kiện để được chia lợi nhuận?

Luật doanh nghiệp: Điều kiện để được chia lợi nhuận?


Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau:

Điều 61 #LDN quy định về điều kiện chia lợi nhuận như sau:
Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; đồng thời vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.


Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn
by Lão Luật
on 03.10.15 12:53
 
Search in: Luật doanh nghiệp
Chủ đề: Luật doanh nghiệp: Điều kiện để được chia lợi nhuận?
Trả lời: 0
Xem: 555

Về Đầu Trang

Chuyển đến